Elektronik Haberleşme Hizmet Alımı Nasıl Yapılır? Örnek Hakediş Uygulaması

Elektronik Haberleşme Hizmet Alımı Nasıl Yapılır? Örnek Hakediş Uygulaması

Elektronik haberleşme hizmet alımı hakedişi , sözleşmesi imzalanmış ve alımına başlanılan “Telefon görüşmesi, cep telefonu görüşmesi ve internet kullanımı” haberleşme tipleri için yapılan tüketim miktarı karşılığında yükleniciye ödenecek tutarın hesaplanması sürecidir.

Elektronik haberleşme hizmet alımları hakedişlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi fiyat farkı hesabı ve kullanılacak endekslerin belirlenmesidir.

Elektronik haberleşme hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkı hesabına ilişkin detaylar 31.08.2013 tarihinde yayınlanan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar” da belirtilmiştir.

Elektronik haberleşme hizmet alımları hakediş süreci ve hakediş sonucunda oluşturulacak raporlar aşağıda belirtilmiştir.

  1. Puantaj Girişi; Aylık tüketim miktarları puantaj cetveline detaylı yada toplam olarak girilir ve puantaj raporu oluşturulur.
  2. Metraj İcmali (Yeşil Defter) ; Hakediş miktarının kümülatif olarak gösterildiği kısımdır. Metraj icmalinde sözleşme kalemlerine ait “Toplam Hakediş Miktarı, Önceki Hakediş Miktarı ve Bu Hakediş Miktarı” bilgileri yer alır. Penceredeki veriler doğrultusunda “Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, M.Y.H.B.Y Ör.No 4-3, Metraj İcmali” raporu oluşturulur.
  3. Yapılan İşler Listesi; metraj icmalinden gelen miktarlar sözleşme birim fiyatı ile çarpılarak “Toplam Hakediş Tutarı, Önceki Hakediş Tutarı ve Bu Hakediş Tutarı” hesaplanır. Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.HB.Y. öR.nO 4-7 b, Yapılan İşler Listesi” raporu oluşturulur.
  4. Fiyat Farkı Hesabı; metraj icmalinden gelen miktarlar ve TUİK tarafından yayınlanan elektronik haberleşme endeksleri üzerinden fiyat farkı kararnamesinde belirtilen esaslar doğrultusunda elektronik haberleşme hizmet alımları fiyat farkı hesaplanır.  Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4-4, Fiyat Farkı Hesap Tablosu” raporu oluşturulur.
  5. Hakediş Ön Kapağı; Sözleşme bilgileri yer alır ve varsa sözleşme artışları ile süre uzatımları gösterilir. Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4, Hizmet İşleri Hakediş Raporu” oluşturulur.
  6. Dizi Pusulası; hakediş dosyasında yer alan evrakları sayfa numarası ve adet bilgileri ile birlikte belirtir. Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4-1, Dizi Pusulası” raporu oluşturulur.
  7. Hakediş İcmali; özet anlamına gelen icmal’de yapılan işin toplam tutarı gösterilir. Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4-9, Hakediş İcmali” raporu oluşturulur.
  8. Hakediş Arka Kapağı; Sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı, fiyat farkı tutarı, KDV tutarı, tahakkuk tutarı, kesinti ve mahsuplar ile yükleniciye ödenecek tutar gösterilir.  Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4-10, Hakediş Raporu” oluşturulur.
  9. Hakediş Özeti; Yapılan hakedişlerin imalat tutarları, fiyat farkı tutarı ve toplam hakediş tutarı hakediş bazlı gösterilir. Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4-8, Hakediş Özeti” raporu oluşturulur.

Elektronik haberleşme hizmet alımlarına ilişkin hakedişlerinizi AMP Mal ve Hizmet Alımları Hakediş programı üzerinden gerçekleştirdiğinizde programa aylık tüketim miktarını girmeniz yeterlidir. Aylık tüketim miktarını girdiğiniz program; metraj icmali, yapılan işler listesi, fiyat farkı hesabı, hakediş ön kapağı, dizi pusulası, hakediş icmali, hakediş arka kapağı ve hakediş özetini otomatik oluşturur. Tüm hakediş raporlarınızı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen formatta tek tuşla oluşturabilirsiniz.


Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Hakedişi / Puantaj Cetveli

Hakediş dönemi içerisinde yapılan elektronik haberleşme tüketimleri, detaylı yada toplam miktar biçiminde tanımlanarak girilir. Girilen veriler doğrultusunda “Puantaj Cetveli” raporu alınır.

Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Puantaj Cetveli Raporu

Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Puantaj Cetveli Raporu

Örnek Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Puantaj Cetveli Raporu Word

Örnek Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Puantaj Cetveli Raporu Word


Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Hakedişi / Metraj İcmali (Yeşil Defter)

Hakediş miktarının kümülatif olarak gösterildiği kısımdır. Metraj icmalinde sözleşme kalemlerine ait “Toplam Hakediş Miktarı, Önceki Hakediş Miktarı ve Bu Hakediş Miktarı” bilgileri yer alır. Penceredeki veriler doğrultusunda “Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, M.Y.H.B.Y Ör.No 4-3, Metraj İcmali” raporu oluşturulur.

Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Metraj İcmali (Yeşil Defter) Raporu

Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Metraj İcmali (Yeşil Defter) Raporu

Örnek Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Metraj İcmali (Yeşil Defter) Raporu Word

Örnek Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Metraj İcmali (Yeşil Defter) Raporu Word


Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Hakedişi / Yapılan İşler Listesi

Yapılan işler listesi raporunda metraj icmalinden gelen miktarlar sözleşme birim fiyatı ile çarpılarak “Toplam Hakediş Tutarı, Önceki Hakediş Tutarı ve Bu Hakediş Tutarı” hesaplanır. Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.HB.Y. öR.nO 4-7 b, Yapılan İşler Listesi” raporu oluşturulur.

Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Yapılan İşler Listesi Raporu

Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Yapılan İşler Listesi Raporu

Örnek Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Yapılan İşler Listesi Raporu Word

Örnek Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Yapılan İşler Listesi Raporu Word


Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Hakedişi / Fiyat Farkı Hesabı

Metraj icmalinden gelen miktarlar ve TUİK tarafından yayınlanan elektronik haberleşme endeksleri üzerinden fiyat farkı kararnamesinde belirtilen esaslar doğrultusunda elektronik haberleşme hizmet alımları fiyat farkı hesaplanır.  Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4-4, Fiyat Farkı Hesap Tablosu” raporu oluşturulur.

Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Fiyat Farkı Hesap Raporu

Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Fiyat Farkı Hesap Raporu

Örnek Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Fiyat Farkı Hesap Raporu Word

Örnek Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Fiyat Farkı Hesap Raporu Word


Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Hakedişi / Hakediş Ön Kapağı

Sözleşme bilgileri yer alır ve varsa sözleşme artışları ile süre uzatımları gösterilir. Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4, Hizmet İşleri Hakediş Raporu” oluşturulur.

Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Hakedişi Hakediş Ön Kapak Raporu

Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Hakedişi Hakediş Ön Kapak Raporu

Örnek Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Hakedişi Hakediş Ön Kapak Raporu Word

Örnek Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Hakedişi Hakediş Ön Kapak Raporu Word


Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Hakedişi / Dizi Pusulası

Dizi pusulasında, hakediş dosyasında yer alan evrakları sayfa numarası ve adet bilgileri ile birlikte belirtir. Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4-1, Dizi Pusulası” raporu oluşturulur.

Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Dizi Pusulası Raporu

Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Dizi Pusulası Raporu

Örnek Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Dizi Pusulası Raporu Word

Örnek Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Dizi Pusulası Raporu Word


Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Hakedişi / Hakediş İcmali

Özet anlamına gelen icmal’de yapılan işin toplam tutarı gösterilir. Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4-9, Hakediş İcmali” raporu oluşturulur.

Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Hakediş İcmali Raporu

Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Hakediş İcmali Raporu

Örnek Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Hakediş İcmali Raporu Word

Örnek Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Hakediş İcmali Raporu Word

 

Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Tüm Hakedişler İcmali Raporu

Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Tüm Hakedişler İcmali Raporu

Örnek Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Tüm Hakedişler İcmali Raporu Word

Örnek Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Tüm Hakedişler İcmali Raporu Word


Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Hakedişi / Hakediş Arka Kapağı

Sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı, fiyat farkı tutarı, KDV tutarı, tahakkuk tutarı, kesinti ve mahsuplar ile yükleniciye ödenecek tutar gösterilir.  Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4-10, Hakediş Raporu” oluşturulur.

Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Hakediş Arka Kapak Raporu

Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Hakediş Arka Kapak Raporu

Örnek Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Hakediş Arka Kapak Raporu Word

Örnek Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Hakediş Arka Kapak Raporu Word


Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Hakedişi / Hakediş Özeti

Yapılan hakedişlerin imalat tutarları, fiyat farkı tutarı ve toplam hakediş tutarı hakediş bazlı gösterilir. Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4-8, Hakediş Özeti” raporu oluşturulur.

Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Hakediş Özeti Raporu

Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Hakediş Özeti Raporu

Örnek Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Hakediş Özeti Raporu Word

Örnek Elektronik Haberleşme Hizmet Alımları Hakediş Özeti Raporu Word


Elektronik haberleşme hizmet alımlarına ilişkin hakedişlerinizi AMP Mal ve Hizmet Alımları Hakediş programı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Program metraj icmali, yapılan işler listesi, fiyat farkı hesabı, hakediş ön kapağı, dizi pusulası, hakediş icmali, hakediş arka kapağı ve hakediş özetini otomatik oluşturur. Tüm hakediş raporlarınızı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen formatta tek tuşla oluşturabilirsiniz.

AMP Hizmet Hakediş Programı

Yayın Tarihi02.02.2018
Şimdi Paylaş
Sitemizde çerezler kullanıyoruz.Çerez politikaları aydınlatma metnimizi buradan okuyabilirsiniz.
Siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı ve ilgili politikalarımızı kabul etmiş olursunuz.