Bireysel Emeklilik Sistemi ve Hizmet Hakedişlerinde Uygulaması

Çalışanların işverenler aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik 02.01.2017 tarihli ve 29936 Sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Bireysel emeklilik sistemine katılımı zorunlu tutan uygulama 01.01.2017 tarihi itibariyle de yürürlüğe girdi. Yayınlanan bu yönetmelikte çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesi uygulaması kapsamında emeklilik planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanları, çalışanların ücretten kesilecek katkı payı oranının ve bu kapsamındaki uygulama usul ve esaslar belirtilmiştir.

Bireysel Emeklilik Kesintisi Kimlere Uygulanacak?

Zorunlu Bireysel Emeklilik Kesintisi 3105.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentelerine göre çalışanlardan işverenin sisteme dahil olduğu tarihte 45 yaşını doldurmamış kişileri kapsar.

Özel Sektör Çalışanlarının Kapsama Alınması

  BES Kapsam Tarihi 45 Yaş Sınırı  
Çalışan Sayısı 1.000 ve Üzerinde 01.01.2017 01.01.1972 ve sonrasında doğanlar için BES kesintisi uygulanacak.
Çalışan Sayısı 250 ve Üzerinde Ancak 1.000’den Az 01.04.2017 01.04.1972 ve sonrasında doğanlar için BES kesintisi uygulanacak.
Çalışan Sayısı 100 ve üzerinde Ancak 250’den Az 01.07.2017 01.07.1972 ve sonrasında doğanlar için BES kesintisi uygulanacak.
Çalışan Sayısı 50 ve üzerinde Ancak 100’den Az 01.01.2018 01.01.1973 ve sonrasında doğanlar için BES kesintisi uygulanacak.
Çalışan Sayısı 10 ve üzerinde Ancak 50’den Az 01.07.2018 01.07.1973 ve sonrasında doğanlar için BES kesintisi uygulanacak.
Çalışan Sayısı 5 ve üzerinde Ancak 10’dan Az 01.01.2019 01.01.1974 ve sonrasında doğanlar için BES kesintisi uygulanacak.

Kamu kurumlarında yüklenici sıfatıyla iş yapan şirketlerin çalışan sayısı belirlenirken idaredeki çalışan sayısı değilde toplam çalışan sayısı dikkate alınır.

Çalışanların Ücretinden Ne Kadar Kesilecek?

Zorunlu bireysel emeklilik sigortası kapsamında çalışanların ücretinden işveren tarafından prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın %3’ü katkı payı tutarı olarak kesilecektir. Hesaplamalarda virgülden sonraki ondalık kısım dikkate alınmayacaktır.

AMP Mal ve Hizmet Alımları Hakediş Programı BES Uygulaması

AMP Mal ve Hizmet Alımları Hakediş programında Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi kesintisi otomatik olarak gerçekleştirilir. Program firmanın BES kapsamına girdiği tarihi ve bu tarihteki kullanıcının yaşını kontrol eder ve firmanın BES kapsamına girdiği tarihte 45 yaşını doldurmamış kişilerin bordrosunda prime esas kazancın %3’ünü keser. AMP Mal ve Hizmet Alımları Hakediş Programında BES kesintisinin otomatik yapılması için aşağıdaki ayarlamaları yapmanız gerekir;

1. Tanımlar/Firma Kaydı menüsünden Firma kaydında BES kapsam tarihini tanımlayın

Bireysel Emeklilik Sistemi Kapsam Tarihi

2. Personel özlük dosyalarında personelin doğum tarihini kontrol edin. Doğum tarihi tanımlı değilse hesaplama yapmayacaktır.

Bireysel Emeklilik Sistemi

Yayın Tarihi02.02.2017
Şimdi Paylaş
Sitemizde çerezler kullanıyoruz.Çerez politikaları aydınlatma metnimizi buradan okuyabilirsiniz.
Siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı ve ilgili politikalarımızı kabul etmiş olursunuz.