İhale Otomasyonu

Özellikler

Özellikler

BU ÜRÜN SATIŞTAN KALDIRILMIŞTIR

AMP İhale Otomasyonu Programı ile ihale onay aşamasından başlayarak sözleşme imzalanmasına kadar ki süreçte yapılması gereken işlemlerin tamamını (İlan, İdari şartname, sözleşme tasarısı, komisyon oturumları vb.) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, ihale uygulama yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde yürütebilirsiniz. İhale süreçlerini işletirken kontrol etmeniz gereken yasal yükümlülükler program tarafından takip edilir. Programı EKAP üzerinde yürüttüğünüz ihale işlemlerini ek bir kontrol amacı ile de kullanabilirsiniz.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yapan tüm kamu kurum ve kuruluşları AMP İhale Otomasyonunu kullanabilirler. Program son derece anlaşılabilir bir dil ve arayüzle hazırlanmıştır, kullanımı kolay bir program olup başlangıç düzeyinde bilgisayar bilgisi yeterlidir.

İhale süreçleri ileri ileri mantığında kurgulanmıştır, ihale işlemleri kullanıcının karşısında aşamalı olarak gelir, bir bölümdeki işlemleri tamamlamadan diğer bölüme geçişe izin vermez. İhale süreçleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmasanız bile program gerekli işlemler için sizi yönlendirecektir. 

Fark Yaratan Bazı Özellikler

İhale süreçlerini yaklaşık maliyet aşamasından sözleşme aşamasına kadar eksiksiz olarak gerçekleştirme
AMP Yazılım'ın mevzuat uzmanlığı ve desteği
Komisyon ilk oturum işlemleri
Zarfların uygunluk kontrolü
Belge Var/Yok kontrolü
Komisyon kapalı oturum işlemleri
Belge uygunluk kontrolü
Eksik bilgi tamamlatma
Teklifte net olmayan hususlar
Aritmetik hata
Geçici teminat
İş deneyim hesapları
Bilanço yeterlik hesapları
Ciro yeterlik hesapları
Ortak girişim tanımlaması, komisyon ilk oturum ve kapalı oturum işlemlerinin ortak girişimler için işletilmesi
İhale süreçlerini tamamının kontrol edilerek karar metninin otomatik oluşturulması
Tüm aşamalarda gerekli tüm tutanak ve raporlar
Aşırı düşük sorgulama

Teknik Özellikler

BU ÜRÜN SATIŞTAN KALDIRILMIŞTIR

AMP İhale Otomasyon Programı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata uygun Yapım, Hizmet Alım, Mal Alımı ve Danışmanlık Hizmet Alım ihaleleri uygulama ve ihale süreçleri yönetim programıdır.

Programı kullanarak ihale süreçlerini “Açık, Belli İstekliler Arasında ve Pazarlık” ihale usullerine göre gerçekleştirebilir, ihale sürecinde kullanılan tüm belgeleri, mevzuata uygun olarak doğru, hızlı ve eksiksiz olarak hazırlarsınız.

Programın amacı; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihale süreçlerini eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmelerini ve gerekli tüm belgeleri oluşturmalarını sağlamaktır.

Kimler Kullanabilir?

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yapan tüm kamu kurum ve kuruluşları AMP İhale Otomasyonunu kullanabilirler. Program son derece anlaşılabilir bir dil ve arayüzle hazırlanmıştır, kullanımı kolay bir program olup başlangıç düzeyinde bilgisayar bilgisi yeterlidir.

İhale süreçleri sihirbaz mantığı ile kurgulanmıştır, ihale işlemleri kullanıcının karşısında aşamalı olarak gelir, bir bölümdeki işlemleri tamamlamadan diğer bölüme geçişe izin vermez. İhale süreçleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmasanız bile program gerekli işlemler için sizi yönlendirecektir.

AMP İhale Otomasyonu programı dosya hazırlamayı az çok bilen herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

Aşağıdaki kurumlar AMP İhale Otomasyonu’nu kullanabilir.

 • Belediyeler (Büyük, orta ve küçük ölçekli ihale düzenleyen tüm müdürlükleri)

 • İl Özel İdareleri

 • Hastaneler

 • Üniversiteler

 • İl Milli Eğitim Müdürlükleri

 • İl Sağlık Müdürlükleri

 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri

 • Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili Başkanlıkları

 • Karayolları, DSİ, İller Bankası, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları

 • Sosyal Güvenlik Kurumları

 • ve Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yapan tüm kamu kurum ve kuruluşları

Program İle Basıma Hazır Olarak Alabileceğiniz Bazı Belgeler

 • İhale Onay Belgesi

 • Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli

 • Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu

 • İdari Şartname

 • Sözleşme Tasarısı

 • İhale İlanı

 • Ön Yeterlik Şartnamesi

 • İhale Dokümanı Satın Alanlara İlişkin Form

 • İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi

 • Postada Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Teklif Mektubu Tutanağı

 • İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak

 • Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı

 • Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak Yeterlik Değerlendirme Sonuç Tutanağı

 • Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan İsteklilere Sonuç Bildirim Formu

 • Teknik Teklif Vermeye Davet

 • Teknik Teklif Zarfı Alındı Belgesi

 • Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak

 • İhale Komisyonu Kararı

 • Kesinleşen İhale Kararı

 • İhale Sonucu İlanı

 • Sözleşmeye Davet

 • Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler için Sözleşme ve Teklif Birim Fiyatlı İşler için Sözleşme

 • İptal Edilen İhale Kararı

 • Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Teklif Zarflarına İlişkin Tutanak

Güncel Sürüm 2024.01 ile Gelen Yenilikler - 31.01.2024
 • 2024 Yılı eşik değerler ve parasal limitleri yüklendi.
 • 2024 Çalışma yılı açıldı.
Önceki Sürümler
Tarih Güncelleme Paketi Adı Bu Güncellemede Yapılanlar
12.04.2023 2023.02

BU ÜRÜN SATIŞTAN KALDIRILMIŞTIR

 • İhale onay aşamasında ilan şekli ve sürelerine ilişkin geliştirme yapıldı.
 • Yardım menüsü güncellendi.
 • Sözleşme tasarısında düzenleme yapıldı.
07.02.2023 2023.01
 • 2023 Yılı eşik değer ve parasal limitleri güncellendi.
 • 2023 Çalışma yılı eklendi
 • Banka referans mektubu yeterlik kriterlerinden kaldırıldı.
26.04.2022 2022.02
 • Aşırı düşük sorgu seçeneklerinde düzenleme yapıldı.
 • Standart formlar güncellendi.
28.01.2022 2022.01
 • 2022 Yılı Eşik değerler ve parasal limitleri güncellendi.
 • Hizmet alımları Aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan R katsayısı güncellendi.
10.09.2021 2021.03
 • 20.06.2021 Tarihli Resmi gazetede yayınlanan ve 18.08.2021 Tarihinde yürürlüğe giren mevzuat değişiklikleri kapsamında yapım, hizmet ve mal alım ihaleleri İdari şartname ile sözleşme tasarısında düzenleme yapıldı
04.02.2021 2021.02
 • 2021 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Limitleri güncellendi
01.01.2021 2021.01
 •  Ortaklık Bilgileri ve Yönetimindeki Görevlileri formu düzenlemesi yapıldı.
 •  Hizmet alımlarında eşit tekliflerin verilmesi durumunda avantajlı teklifin seçilmesine yönelik düzenleme yapıldı.
 •  Kefalet senedi ve teminat mektupları standart formlarında düzenleme yapıldı.
 •  Yeterlik kriteri olarak kullanıcı tarafından ekleme yapılmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 •  Yerli malı kullanılacak makine, malzeme ve ekipman listesinin tanımlanmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 •  Sözleşme, idari şartname, ön yeterlik şartnamesi, genel şartname raporlarında düzeltme yapıldı.
 •  Hizmet alımları iş deneyimi yeterlik hesabında iyileştirme yapıldı.
 •  2021 Çalışma yılı açıldı.
09.11.2020 2020.05
 • Komisyon karar raporunda, ciro yeterlik hesabında düzenleme yapıldı.
20.03.2020 2020.04
 • Aşırı düşük sorgu hesabında sınır değerin Yaklaşık maliyetin %40’ın altında kalması kontrolü yapıldı.
 • Ortaklık tespit belgesi raporunda Muafiyet durumu tanımlandı.
 • Komisyon ilk oturum penceresine boş olarak zarfların uygunluk tutanağı alınması eklendi.
 • Komisyon kapalı oturum penceresine belge kontrol tutanağı raporu eklendi.
 • Sözleşmeye davet tarihinde düzenleme yapıldı.
 • Hizmet alım iş deneyimi yeterlik hesabı penceresinde düzenleme yapıldı.
27.02.2020 2020.03
 • Komisyon Kapalı Oturum Geçerli Teklifler ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
04.02.2020 2020.02
 • 2020 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Limitleri güncellendi.
26.12.2019 2020.01
 • Hizmet Alımlarında Aşırı Düşük Sınır Hesaplamalarında düzenlemeler yapıldı.
 • Rapor düzenlemeleri yapıldı.
 • Genel iyileştirmeler yapıldı.
02.10.2019 2019.05
 • Aşırı Düşük hesaplamalarında düzenlemeler yapıldı.
23.09.2019 2019.04
 • 08.08.2019 Tarihli ve 13.09.2019 Tarihli mevzuat değişikliklerine ilişkin program ve rapor güncellemeleri gerçekleştirildi.
26.08.2019 2019.03
 • İhale mevzuatında yapılan düzenlemeler kapsamında tüm ihale raporları ve süreçleri düzenlendi.
08.05.2019 2019.02
 • Kısmi teklifli hizmet alım ihaleleri aşırı düşük sorgu sürecinde düzenleme yapıldı.
 • Yerli istekli ve fiyat dışı unsur tanımlı ihalelerde komisyon kapalı oturum aşamasında düzenleme yapıldı
30.01.2019 2019.01
 • 2019 Yılı parametreleri yüklendi.
29.11.2018 2018.09
 • Kısmi teklifli hizmet alım ihaleleri aşırı düşük sorgu süreci ve komisyon değerlendirme aşamalarında düzenleme yapıldı.
 • Kısmi Teklifli mal alım ihaleleri aşırı düşük sorgu süreci ve komisyon değerlendirme aşamalarında düzenleme yapıldı.
02.11.2018 2018.08
 • İş deneyimi yeterlik hesabında ve raporunda düzenleme yapıldı.
 • Aşırı düşük sorgu işleminde düzenleme yapıldı.
 • 01.11.2018 Tarihinde yürürlüğe giren mevzuat değişikliği kapsamında rapor düzenlemeleri yapıldı.
 • Açık ihale usulü Yapım, Hizmet Alım ve Mal Alım ihaleleri idari şartname raporunda ve penceresinde düzenleme yapıldı.
 • Belli İstekliler Arasında ihale usulü Yapım, Hizmet Alım ve Mal Alım ihaleleri idari şartname raporunda ve penceresinde düzenleme yapıldı.
11.10.2018 2018.07
 • İhale mevzuatında yapılan değişiklik doğrultusunda ihale onay ve idari şartname pencereleri ile rapor şablonlarında düzenleme .

 • Düzenleme yapılan raporlar;
  1. İhale İlanı
  2. İdari Şartname
  3. İş Deneyim Belgeleri
  4. İhale Komisyon Kararı
  5. Kefalet Senetleri (Yeni Rapor)
  6. Sunulmayacak Belgeler Tablosu (Yeni Rapor)

 • Ortak girişim iş deneyimi yeterlik hesabında düzenleme yapıldı.

 • Kısmi teklifli yapım ihalelerinde iş deneyimi yeterlik hesabı, aşırı düşük sorgu süreci ve ciro yeterlik hesaplamalarında düzenleme yapıldı.

 • Aşırı düşük sorgu hesabı raporunun aşırı düşük verilemeyen dosyalarda da oluşması sağlandı.

30.04.2018 2018.04
 • İhale dokümanı satın alan firma bilgileri penceresinde dokümanın satın alındığı tarih olarak aktif günün tarih ve saatin gelmesi sağlandı.
 • Komisyon ilk oturum ve kapalı oturum sürecinde ihale iptal işlemine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • İhale iptal raporlarında düzenleme yapıldı.
 • Ortak olarak alına iş deneyim belgesinin güncellemesinde düzenleme yapıldı.
 • İş deneyimi yeterlik hesabında benzer iş düzenlemesi yapıldı.
27.02.2018 2018.03
 • Sözleşme tasarısı ve sözleşmelerde anlaşmazlık durumları için tahkim ve mahkeme seçilebilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Hizmet alım sınır değer hesabı 2018 yılı R katsayı değerleri yüklendi.
 • Zarf açma ve belgelerin var/yok kontrolü raporunda düzenleme yapıldı.
 • Rapor şablonlarında düzenlemeler yapıldı.
29.01.2018 2018.02
 • Yapım işlerinde yerli malı makine ve ekipman kullanılmasına ilişkin sözleşme tasarısı ile sözleşme bölümlerinde düzenleme yapıldı.
 • Kesinleşen ihale kararı ve sözleşmeye davet aşamalarında Ekap ve Elektronik ortamda bildirime ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Pazarlık usulü hizmet alım dosyalarında aşırı düşük teklif sorgulamaya ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Teklifinde aritmetik hata bulunan yapım işleri aşırı düşük teklif sorgu sürecinde düzenleme yapıldı.
 • Rapor şablonlarında düzenleme yapıldı.
 • İhale takviminin güncel tarihe konumlanması sağlandı.
11.01.2018 2018.01
 • 2018 Yılı parametreleri yüklendi.
14.11.2017 2017.08
 • Hizmet alım aşırı düşük sorgu sürecinde düzenleme yapıldı.
 • Hizmet alım ciro yeterlik hesabında düzenleme yapıldı.
 • Raporlarda düzenlemeler yapıldı.
02.11.2017 2017.07
 • Hizmet alımları sınır değer hesaplamasında düzenleme yapıldı.
 • Ortak girişimler İş deneyimi yeterlik hesabında düzenleme yapıldı.
 • Ortak girişimler iş deneyimi raporunda düzenleme yapıldı.
 • Kısmi teklifli ihalelerde düzenleme yapıldı.
02.08.2017 2017.06
 • İdari şartname raporu fiyat farkı maddesinde düzenleme yapıldı.
 • Pazarlık usulü Hizmet alımları aşırı düşük sorgu sürecinde düzeltme yapıldı.
24.07.2017 2017.05
 • Hizmet alım ihaleleri aşırı düşük sorgu sürecinde düzenleme yapıldı.
 • Tüm ihale usulleri için idari şartname raporu düzenlendi.
17.05.2017 2017.04
 • Aşırı düşük sorgu süreci düzenlendi
 • Aşırı düşük sorgu raporu düzenlendi.
04.05.2017 2017.03
 • Personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sorgu süreci düzenlendi.
 • İdari şartnamede ticaret sanayi odası belgesine yönelik düzenleme yapıldı.
 • Banka referans mektubunun istenilmesine yönelik düzenleme yapıldı.
 • Mal Alımları aşırı düşük sorgu sürecine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Teklif mektubu ve Geçici Teminat mektubu uygun olan firmaların aşırı düşük sorgu sürecine dahil edilmesine yönelik düzenleme yapıldı.
 • Aritmetik hata kontrolüne ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Tüm rapor şablonları güncellendi.
25.01.2017 2017.02
 • Yayınlanan 2017 yılı parasal limitleri eklendi
 • Raporlarda görsel düzenlemeler yapıldı
01.01.2017 2017.01
 • 2017 yılı ihalelerinin açılabilmesi için gerekli güncellemeler yapıldı.
07.12.2016 2016.06
 • 2016/DK.D-179 nolu Kamu İhale Kurulu kararı ile getirilen diplomanın iş deneyim hesabında kıst gün hesabı programa eklendi, raporlar buna göre düzenlendi
28.10.2016 2016.04

27 Nisan ve 26 Mayıs tarihlerinde yapılan yönetmelik değişiklikleri doğrultusunda;

 • Hizmet alım işlerinde, aynı teklifin verilmesi durumunda kazanan firmanın belirlenmesine yönelik puanlama sisteminde düzenleme yapıldı.
 • Yapım işleri benzer işler listesi düzenlendi.
 • Tip Sözleşme’lerde düzenleme yapıldı
14.04.2016 2016.03
 • Yapım işleri iş deneyim yeterlik hesaplamalarında İş Yönetme belgesinin güncellenmesine ilişkin düzenleme yapıldı.
01.04.2016 2016.02
 • Hizmet ve mal alım raporlarında düzenleme yapıldı
 • Hizmet alım ihaleleri için puanlama yapıldı
 • Yapım iş deneyim yeterlik hesabında düzenleme yapıldı
08.12.2015 2015.04 – 2015.05
 • Yapım işlerine ilişkin, uygulama yönetmliğinde yapılan değişiklik doğrultusunda yaklaşık maliyete bağlı olarak aşırı düşük sorgu seçneklerinin belirlenmesi güncellendi ve idari şartname raporu güncellendi. .
 • Kesinleşen ihale kararırın bildirilmesi ve ihale iptal kararı bildirim raporları güncellendi. .
 • Tüm Raporlar görsel olarak gözden geçirildi, raporlarda gözden kaçan şekilsel font hataları düzeltildi..
01.06.2015 2015.01 – 2015.03
 • Firmalara artık EKAP üzerinden resmi bildirim yapılabilecektir.
 • Firmaların e-posta/faks ile bildirimini kabul etme/etmeme opsiyonu sona ermiştir.
 • Dokümanı İdareden satın alan kişi, hangi firma için satın alıyorsa o firmanın Vergi NO veya TC Kimlik No’su bilgisini verecektir.
 • Programda ihale dokümanı satın alma ve firmalara tebligat içeren raporlar tümüyle güncellenmiştir.
 • Kullanımla ilgili ufak tefek hatalar düzeltildi.
 • Bazı bilgisayarlarda Yurtiçi ÜFE endekslerini otomatik güncellememe sorunu giderildi
10.02.2015 2016.01
 • 2016 yılı eşik değerleri ve parametreleri programa yüklendi
 • Hizmet Alım raporlarında düzeltmeler yapıldı
03.11.2014 2014.05
 • Yapım ve Hizmet ihaleler için yeni mevzuata göre düzenlendi.
 • Gerekli raporlarda düzenleme yapıldı.
 • Bazı hatalar giderildi ve geliştirmeler yapıldı.
12.04.20232023.02

BU ÜRÜN SATIŞTAN KALDIRILMIŞTIR

 • İhale onay aşamasında ilan şekli ve sürelerine ilişkin geliştirme yapıldı.
 • Yardım menüsü güncellendi.
 • Sözleşme tasarısında düzenleme yapıldı.
07.02.20232023.01
 • 2023 Yılı eşik değer ve parasal limitleri güncellendi.
 • 2023 Çalışma yılı eklendi
 • Banka referans mektubu yeterlik kriterlerinden kaldırıldı.
26.04.20222022.02
 • Aşırı düşük sorgu seçeneklerinde düzenleme yapıldı.
 • Standart formlar güncellendi.
28.01.20222022.01
 • 2022 Yılı Eşik değerler ve parasal limitleri güncellendi.
 • Hizmet alımları Aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan R katsayısı güncellendi.
10.09.20212021.03
 • 20.06.2021 Tarihli Resmi gazetede yayınlanan ve 18.08.2021 Tarihinde yürürlüğe giren mevzuat değişiklikleri kapsamında yapım, hizmet ve mal alım ihaleleri İdari şartname ile sözleşme tasarısında düzenleme yapıldı
04.02.20212021.02
 • 2021 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Limitleri güncellendi
01.01.20212021.01
 •  Ortaklık Bilgileri ve Yönetimindeki Görevlileri formu düzenlemesi yapıldı.
 •  Hizmet alımlarında eşit tekliflerin verilmesi durumunda avantajlı teklifin seçilmesine yönelik düzenleme yapıldı.
 •  Kefalet senedi ve teminat mektupları standart formlarında düzenleme yapıldı.
 •  Yeterlik kriteri olarak kullanıcı tarafından ekleme yapılmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 •  Yerli malı kullanılacak makine, malzeme ve ekipman listesinin tanımlanmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 •  Sözleşme, idari şartname, ön yeterlik şartnamesi, genel şartname raporlarında düzeltme yapıldı.
 •  Hizmet alımları iş deneyimi yeterlik hesabında iyileştirme yapıldı.
 •  2021 Çalışma yılı açıldı.
09.11.20202020.05
 • Komisyon karar raporunda, ciro yeterlik hesabında düzenleme yapıldı.
20.03.20202020.04
 • Aşırı düşük sorgu hesabında sınır değerin Yaklaşık maliyetin %40’ın altında kalması kontrolü yapıldı.
 • Ortaklık tespit belgesi raporunda Muafiyet durumu tanımlandı.
 • Komisyon ilk oturum penceresine boş olarak zarfların uygunluk tutanağı alınması eklendi.
 • Komisyon kapalı oturum penceresine belge kontrol tutanağı raporu eklendi.
 • Sözleşmeye davet tarihinde düzenleme yapıldı.
 • Hizmet alım iş deneyimi yeterlik hesabı penceresinde düzenleme yapıldı.
27.02.20202020.03
 • Komisyon Kapalı Oturum Geçerli Teklifler ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
04.02.20202020.02
 • 2020 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Limitleri güncellendi.
26.12.20192020.01
 • Hizmet Alımlarında Aşırı Düşük Sınır Hesaplamalarında düzenlemeler yapıldı.
 • Rapor düzenlemeleri yapıldı.
 • Genel iyileştirmeler yapıldı.
02.10.20192019.05
 • Aşırı Düşük hesaplamalarında düzenlemeler yapıldı.
23.09.20192019.04
 • 08.08.2019 Tarihli ve 13.09.2019 Tarihli mevzuat değişikliklerine ilişkin program ve rapor güncellemeleri gerçekleştirildi.
26.08.20192019.03
 • İhale mevzuatında yapılan düzenlemeler kapsamında tüm ihale raporları ve süreçleri düzenlendi.
08.05.20192019.02
 • Kısmi teklifli hizmet alım ihaleleri aşırı düşük sorgu sürecinde düzenleme yapıldı.
 • Yerli istekli ve fiyat dışı unsur tanımlı ihalelerde komisyon kapalı oturum aşamasında düzenleme yapıldı
30.01.20192019.01
 • 2019 Yılı parametreleri yüklendi.
29.11.20182018.09
 • Kısmi teklifli hizmet alım ihaleleri aşırı düşük sorgu süreci ve komisyon değerlendirme aşamalarında düzenleme yapıldı.
 • Kısmi Teklifli mal alım ihaleleri aşırı düşük sorgu süreci ve komisyon değerlendirme aşamalarında düzenleme yapıldı.
02.11.20182018.08
 • İş deneyimi yeterlik hesabında ve raporunda düzenleme yapıldı.
 • Aşırı düşük sorgu işleminde düzenleme yapıldı.
 • 01.11.2018 Tarihinde yürürlüğe giren mevzuat değişikliği kapsamında rapor düzenlemeleri yapıldı.
 • Açık ihale usulü Yapım, Hizmet Alım ve Mal Alım ihaleleri idari şartname raporunda ve penceresinde düzenleme yapıldı.
 • Belli İstekliler Arasında ihale usulü Yapım, Hizmet Alım ve Mal Alım ihaleleri idari şartname raporunda ve penceresinde düzenleme yapıldı.
11.10.20182018.07
 • İhale mevzuatında yapılan değişiklik doğrultusunda ihale onay ve idari şartname pencereleri ile rapor şablonlarında düzenleme .

 • Düzenleme yapılan raporlar;
  1. İhale İlanı
  2. İdari Şartname
  3. İş Deneyim Belgeleri
  4. İhale Komisyon Kararı
  5. Kefalet Senetleri (Yeni Rapor)
  6. Sunulmayacak Belgeler Tablosu (Yeni Rapor)

 • Ortak girişim iş deneyimi yeterlik hesabında düzenleme yapıldı.

 • Kısmi teklifli yapım ihalelerinde iş deneyimi yeterlik hesabı, aşırı düşük sorgu süreci ve ciro yeterlik hesaplamalarında düzenleme yapıldı.

 • Aşırı düşük sorgu hesabı raporunun aşırı düşük verilemeyen dosyalarda da oluşması sağlandı.

30.04.20182018.04
 • İhale dokümanı satın alan firma bilgileri penceresinde dokümanın satın alındığı tarih olarak aktif günün tarih ve saatin gelmesi sağlandı.
 • Komisyon ilk oturum ve kapalı oturum sürecinde ihale iptal işlemine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • İhale iptal raporlarında düzenleme yapıldı.
 • Ortak olarak alına iş deneyim belgesinin güncellemesinde düzenleme yapıldı.
 • İş deneyimi yeterlik hesabında benzer iş düzenlemesi yapıldı.
27.02.20182018.03
 • Sözleşme tasarısı ve sözleşmelerde anlaşmazlık durumları için tahkim ve mahkeme seçilebilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Hizmet alım sınır değer hesabı 2018 yılı R katsayı değerleri yüklendi.
 • Zarf açma ve belgelerin var/yok kontrolü raporunda düzenleme yapıldı.
 • Rapor şablonlarında düzenlemeler yapıldı.
29.01.20182018.02
 • Yapım işlerinde yerli malı makine ve ekipman kullanılmasına ilişkin sözleşme tasarısı ile sözleşme bölümlerinde düzenleme yapıldı.
 • Kesinleşen ihale kararı ve sözleşmeye davet aşamalarında Ekap ve Elektronik ortamda bildirime ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Pazarlık usulü hizmet alım dosyalarında aşırı düşük teklif sorgulamaya ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Teklifinde aritmetik hata bulunan yapım işleri aşırı düşük teklif sorgu sürecinde düzenleme yapıldı.
 • Rapor şablonlarında düzenleme yapıldı.
 • İhale takviminin güncel tarihe konumlanması sağlandı.
11.01.20182018.01
 • 2018 Yılı parametreleri yüklendi.
14.11.20172017.08
 • Hizmet alım aşırı düşük sorgu sürecinde düzenleme yapıldı.
 • Hizmet alım ciro yeterlik hesabında düzenleme yapıldı.
 • Raporlarda düzenlemeler yapıldı.
02.11.20172017.07
 • Hizmet alımları sınır değer hesaplamasında düzenleme yapıldı.
 • Ortak girişimler İş deneyimi yeterlik hesabında düzenleme yapıldı.
 • Ortak girişimler iş deneyimi raporunda düzenleme yapıldı.
 • Kısmi teklifli ihalelerde düzenleme yapıldı.
02.08.20172017.06
 • İdari şartname raporu fiyat farkı maddesinde düzenleme yapıldı.
 • Pazarlık usulü Hizmet alımları aşırı düşük sorgu sürecinde düzeltme yapıldı.
24.07.20172017.05
 • Hizmet alım ihaleleri aşırı düşük sorgu sürecinde düzenleme yapıldı.
 • Tüm ihale usulleri için idari şartname raporu düzenlendi.
17.05.20172017.04
 • Aşırı düşük sorgu süreci düzenlendi
 • Aşırı düşük sorgu raporu düzenlendi.
04.05.20172017.03
 • Personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sorgu süreci düzenlendi.
 • İdari şartnamede ticaret sanayi odası belgesine yönelik düzenleme yapıldı.
 • Banka referans mektubunun istenilmesine yönelik düzenleme yapıldı.
 • Mal Alımları aşırı düşük sorgu sürecine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Teklif mektubu ve Geçici Teminat mektubu uygun olan firmaların aşırı düşük sorgu sürecine dahil edilmesine yönelik düzenleme yapıldı.
 • Aritmetik hata kontrolüne ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Tüm rapor şablonları güncellendi.
25.01.20172017.02
 • Yayınlanan 2017 yılı parasal limitleri eklendi
 • Raporlarda görsel düzenlemeler yapıldı
01.01.20172017.01
 • 2017 yılı ihalelerinin açılabilmesi için gerekli güncellemeler yapıldı.
07.12.20162016.06
 • 2016/DK.D-179 nolu Kamu İhale Kurulu kararı ile getirilen diplomanın iş deneyim hesabında kıst gün hesabı programa eklendi, raporlar buna göre düzenlendi
28.10.20162016.04

27 Nisan ve 26 Mayıs tarihlerinde yapılan yönetmelik değişiklikleri doğrultusunda;

 • Hizmet alım işlerinde, aynı teklifin verilmesi durumunda kazanan firmanın belirlenmesine yönelik puanlama sisteminde düzenleme yapıldı.
 • Yapım işleri benzer işler listesi düzenlendi.
 • Tip Sözleşme’lerde düzenleme yapıldı
14.04.20162016.03
 • Yapım işleri iş deneyim yeterlik hesaplamalarında İş Yönetme belgesinin güncellenmesine ilişkin düzenleme yapıldı.
01.04.20162016.02
 • Hizmet ve mal alım raporlarında düzenleme yapıldı
 • Hizmet alım ihaleleri için puanlama yapıldı
 • Yapım iş deneyim yeterlik hesabında düzenleme yapıldı
08.12.20152015.04 – 2015.05
 • Yapım işlerine ilişkin, uygulama yönetmliğinde yapılan değişiklik doğrultusunda yaklaşık maliyete bağlı olarak aşırı düşük sorgu seçneklerinin belirlenmesi güncellendi ve idari şartname raporu güncellendi. .
 • Kesinleşen ihale kararırın bildirilmesi ve ihale iptal kararı bildirim raporları güncellendi. .
 • Tüm Raporlar görsel olarak gözden geçirildi, raporlarda gözden kaçan şekilsel font hataları düzeltildi..
01.06.20152015.01 – 2015.03
 • Firmalara artık EKAP üzerinden resmi bildirim yapılabilecektir.
 • Firmaların e-posta/faks ile bildirimini kabul etme/etmeme opsiyonu sona ermiştir.
 • Dokümanı İdareden satın alan kişi, hangi firma için satın alıyorsa o firmanın Vergi NO veya TC Kimlik No’su bilgisini verecektir.
 • Programda ihale dokümanı satın alma ve firmalara tebligat içeren raporlar tümüyle güncellenmiştir.
 • Kullanımla ilgili ufak tefek hatalar düzeltildi.
 • Bazı bilgisayarlarda Yurtiçi ÜFE endekslerini otomatik güncellememe sorunu giderildi
10.02.20152016.01
 • 2016 yılı eşik değerleri ve parametreleri programa yüklendi
 • Hizmet Alım raporlarında düzeltmeler yapıldı
03.11.20142014.05
 • Yapım ve Hizmet ihaleler için yeni mevzuata göre düzenlendi.
 • Gerekli raporlarda düzenleme yapıldı.
 • Bazı hatalar giderildi ve geliştirmeler yapıldı.

Üç Adımda Kolayca Destek Alın

1
Uzaktan Destek
Programını İndirin
Aşağıdaki düğmeye tıklayarak ampudes.exe programını bilgisayarınıza indirin ve çalıştırın
Bilgisayara kurulum gerektirmez, Yönetici (Administrator) yetkisi gerektirmez
2
Uzaktan Destek
Programını Çalıştırın
Açılmasını ve sunucuya bağlanmasını bekleyin
Uzaktan Destek Programını Çalıştırın
3
Ekrana Gelen
ID ve Şifreyi Bize İletin
AMP Uzaktan Destek
programında çıkan
ID ve Şifreyi
bize telefon, whatsapp, e-posta veya aşağıdaki düğmeye tıklayarak açılan form aracığılıyla gönderin.
Çağrı Merkezimiz
0850 255 60 60
Çağrı Merkezi
E-Postalarımız
teknikdestek@amp.com.tr
egitim@amp.com.tr
arge@amp.com.tr

Teknik Destek Talebi

Teknik Destek Talep Formunu kullanarak ekibimizden destek alın.

Sıkça Sorulan Sorular

Dosya üzerinde yetkilendirme nasıl yapılır?

Dosya üzerinde çalışacak kullanıcıları belirlemek için “İhale Listesi” penceresinde ihaleyi seçerek aktif hale getirin ve “Kullanıcı Yetkileri” düğmesine basın.Kayıtlı Kullanıcılar bölümünde yer alan ve dosya üzerinde çalışma yetkisi vermek istediğini kişiyi fare ile çift tıklayarak pencerenin sağ tarafına İhale Dosyası Üzerinde Yetkili Kullanıcılar bölümüne aktarın.

Komisyon oluşturulması aşamasındaki mevzuat kontrolünü nasıl devre dışı bırakırım?

Komisyon oluşturulması aşamasındaki mevzuat kontrollerini devre dışı bırakmak için “Araçlar” menüsünden “Ayarlar” satırına basın. Açılan “Ayarlar ve Tercihler” penceresinde “Komisyon Üyeleriyle İlgili Kontrolleri Gözardı Et” satırını işaretleyin.

Ortak girişimleri nasıl tanımlarım?

Teklif veren firmaların ortak girişim olarak tanımlanması “Komisyon İlk Oturum” aşamasında gerçekleştirilir.

Zarfların Uygunluğunun Kontrolü penceresinde Ortak Girişim düğmesine basarak ortakları ve ortaklık oranlarını tanımlayabilirsiniz.

İhale ilan şekli ve sayısı neden gelmiyor?

İdare kapsam türü seçili olmadığı durumlarda ilan süresi ve sayısı oluşmaz. İdare kapsam türünü belirlemek için “Tanımlar” menüsünden “İdare Kimlik ve Lisans Bilgileri” bölümüne gelin kapsam türünü seçin.

 

Bu Program için Lisans Seçenekleri Nelerdir?

Programımızı hangi bilgisayarda kullanacaksanız o bilgisayara özgü lisanslanan web lisans seçeneğine sahiptir. Web lisans kaybolmaz, sık sık değil ancak gerektiğinde başka bilgisayara taşınabilir. (Aynı anda 2 bilgisayarda çalışmaz, eski bilgisayardaki iptal edilir) Web lisans tekil kullanımı ve ağ ortamında ortak çalışmayı destekler.

Sitemizde çerezler kullanıyoruz.Çerez politikaları aydınlatma metnimizi buradan okuyabilirsiniz.
Siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı ve ilgili politikalarımızı kabul etmiş olursunuz.