Hap Bilgilerle Uygulamalı Elektronik İhale- İnşaat Y. Mühendisi Orhan Özyurt

Ön Bilgi

Ön Bilgi

Yazar İnşaat Yüksek Mühendisi Orhan ÖZYURT tarafından hazırlanan bu kitapta, Elektronik ihale yapacak olan idareler ve elektronik ihaleye teklif verecek olan gerçek veya tüzel kişiler için, ihale hazırlık, e-tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi süreçleri ile sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar olan elektronik ihale işlemleri; ilgili mevzuatları ile Kamu İhale Kurulu kararları ve EKAP ekran görüntüleri (renkli) ile ele alınmıştır.

Basım : Kasım 2022

Yazar : İnşaat Yüksek Mühendisi Orhan Özyurt

Yayınevi : AMP Akademi

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

Kamu harcama yönetim sistemi nedir?
Kamu alımları nedir?
İhale Nedir?
Kamu Alımları/İhale Süreçleri
İhale Hazırlık Süreci İşlemleri; (İdare, İstekli Olabilecekler/Aday)
İhale Süreci İşlemleri (İdare, İstekli ve Kamu İhale Kurumu)
Sözleşme Yönetimi Süreci (İdare ve Yüklenici)
Kamu İhale Mevzuatı
Elektronik İhalede Kavramlar
Elektronik İhalenin Amacı
Elektronik İhale Mevzuatı
Elektronik İhale Yönteminde Yasal Dayanak
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Elektronik İhale Zorunluluğu
Elektronik İhale Süreçleri
İdareler Tarafından EKAP Üzerinden Gerçekleştirilecek İşlemler
İhale Hazırlık Süreci İşlemleri
İhale Komisyonu EKAP İşlemleri
İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması
İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi
İhale Hazırlık Süreci Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) İşlemleri
İhale Hazırlık Süreci EKAP İşlem Adımları
İhale Hazırlık Süreci EKAP İşlemleri
İstekliler Tarafından E-Tekliflerin Hazırlanması ve Gönderilmesi
İhale Dokümanının Görülmesi ve EKAP Üzerinden İndirilmesi
Gerçek ve Tüzel Kişilerin EKAP Bilgilerinin Eksiksiz, Doğru ve Güncel Olması
E-tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
İstekliler Tarafından Elektronik Ortamda Sunulacak Belgeler
Geçici Teminat
Elektronik İhalelerde Geçici Teminat
E-Tekliflerin Hazırlanması ve Gönderilmesi EKAP İşlemleri
E-tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması EKAP İşlem Adımları
E-tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması EKAP Ekran Görüntüleri
İhale Komisyonu Tarafından E-Tekliflerin Açılması Ve Değerlendirilmesi
E-tekliflerin Açılması (I. Oturum)
Birinci Oturumda Düzenlenecek Tutanaklar
Yaklaşık Maliyetin Açıklanması/Açılması
Birinci Oturum İhale Tarihinde Mesai Saatleri İçerisinde Tamamlanmalıdır
E-tekliflerin Değerlendirilmesi (II. Oturum)
Aşırı Düşük Teklifler
İhalenin Karara Bağlanması
Tevsik Edilen Belgelerdeki Bilgi Eksikliklerinin Tamamlatılması
Yeterlik Bilgileri Tablosu Değerlendirmesi
Yasaklılık Teyit İşlemleri
EKAP İşlem Adımları
Birinci Oturumda E-tekliflerin EKAP Üzerinden Açılması Ekran
Kapalı Oturuma Başlamadan Yasaklılık Teyitlerinin Alınması
Kapalı Oturumda E-tekliflerin EKAP Üzerinden Değerlendirilmesi Ekran Görüntüleri
Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Tebligat
İhalenin Sonuçlandırılması
İhale Kararının Onaylanması veya İptali
Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi
Sözleşmeye Davet
İhale Üzerinde Kalan İstekli ile Sözleşme İmzalanamaması
Sözleşmenin İmzalanması Aşamasında Kesin Teminat
Sonuç Bildirimleri/Sonuç Formu Gönderme İşlemleri
İhalenin Sonuçlandırılması EKAP Ekran Görüntüleri
İhale Komisyon Kararı Oluşturma
İhale Yetkilisi Onayı İşlemleri
Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi
Sözleşmeye Davet Yapılması
Sonuç Bildirimleri/Sonuç Formu Gönderme İşlemleri
Bildirim ve Tebligat Esasları
İdare Tarafından EKAP Üzerinden Yapılacak Tebligat İşlemleri
İdare Tebligat EKAP İşlem Görüntüleri
Gerçek veya Tüzel Kişilerin EKAP Üzerinden Gelen Tebligat Kontrol İşlemleri
Gerçek veya Tüzel Kişilerin Tebligat Görüntüleme EKAP İşlemleri
Elektronik İhaleleri Fiziki Ortamda Gerçekleştirilen İhalelerden Ayıran Temel Özellikler
Elektronik İhalelerde İhale İşlem Dosyası
İhale Uygulama Yönetmeliklerine Göre İhale İşlem Dosyası
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Sitemizde çerezler kullanıyoruz.Çerez politikaları aydınlatma metnimizi buradan okuyabilirsiniz.
Siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı ve ilgili politikalarımızı kabul etmiş olursunuz.